Nová synagoga v Trutnově

Zpět na přehled projektů | Diplomová práce

Diplomový projekt zpracovává návrh synagogy spolu s přidruženými provozy a zázemím pro židovské obyvatelstvo v Trutnově. Práce je vyhotovena ve fázi architektonické studie.
Zadané území se nachází v blízkosti historického centra Trutnova.
Záměrem návrhu bylo respektovat poměry území a vztahy s okolím a zároveň poskytnout židovskému obyvatelstvu reprezentativní a dostatečně nadimenzované prostory pro jejich aktivity. Hlavní budova také dává možnost vytvářet náhodná setkání a vztahy židovského obyvatelstva se širokou veřejností a takto nepřímo přispívat k růstu židovské komunity a povědomí o judaismu jako takovém.
Hlavní budova je třípodlažní objekt zasazený do terénu tak, že tvoří ve sklonu terénu
přirozené „schody“. Střechy objektu slouží zároveň jako pochozí terasy, které zajišťují
průchodnost pozemku. V podzemním podlaží se nachází hromadné garáže, 1. NP obsahuje košer restauraci a prostor pro coworking. V posledním nadzemním podlaží je navržena mikve, prostor pro administrativu židovské obce (ŽO) a archiv židovské literatury.
Druhým objektem je nově navržená synagoga, která stojí na místě původní vypálené.
Půdorys původní synagogy je připomenut rozhraním materiálu v dlažbě.

 

-----
červen 2021