Oáza

Zpět na přehled projektů | Studentská soutěž/1. místo veřejného hlasování

Soutěž byla vypsána Nadací dřevo pro život jako studentská. Soutěžící mohli své dílo přihlásit do dvou kategorií podle velikosti zastavěné plochy. Náš projekt se zařadil do kategorie dřevěné stavby - malé. Zadáním také bylo, aby konstrukční součást stavby tvořilo minimálně z poloviny dřevo a téma letošního ročníku znělo "Dřevo nás chrání".

Rozhodli jsme toto téma vzít z aktuálního hlediska a to udržitelnosti, lidské psychiky a příjemného městského prostředí. Oáza je projektem, který poukazuje na nedostatky v těchto oblastech a že bychom se jimi měli opravdu zabývat.

Dispozičně se dělí na dva prostory - vnější okruh informativní a vnitřní okruh relaxační. Vnější okruh slouží pro prezentování myšlenky toho, jak udržitelnosti dosáhnout, co pro to může udělat běžný člověk a prezentaci hlavních problémů ve městech. Vnitřní okruh skýtá klidný a relaxační prostor obklopený zelenými mechovými stěnami a obsahující skleněný válec se vzrostlým stromem, díky kterému se cítíme propojeni s přírodou. Také zde skrze světlíky ve stropě proniká denní světlo příjemně tlumené korunou stromu. Celý prostor má díky řízené klimatizaci a rekuperaci příjemné klima a je akusticky oddělen pro posílení zážitku a zbavení se stresu.

Konstrukce je tvořena dvěma soustřednými kruhy dřevěných sloupů, na které navazují trámy vynášející střešní konstrukci. Fasáda je pojednána dřevěnými lamelami seříznutými do plynulé přirozené linie připomínající dunu či vlnu. 

 

 

 

Spolupráce: Markéta Kubitová, Petra Neklapilová

 

--

červen 2019