Superstudio

Zpět na přehled projektů | Studentská soutěž

Superstudio je ideovou soutěží pro studenty architektury, která se koná každým rokem ve třech až pěti největších českých městech. Základním konceptem je, že po vyhlášení zadání (ve všech městech naráz), mají účastnící 24 hodin na vymyšlení svého nápadu a následného zapracování do prezentovatelné formy (na volbě účastníků od fyzického modelu po prezentaci na počítači).

Zadáním tohoto ročníku bylo vytvořit tzv. pop-up park v centru Prahy na nevyužité parcele v blízkosti dopravní tepny. Nutností bylo využít přepravních kontejnerů a možnost využití parku k různých aktivitám jako např. koncerty, zázemí pro maloprodejce a veřejné wc.

Pracovali jsme s tvarem parcely, kdy jsme se na její okraje snažili rozmístit přepravní kontejnery, aby odstínily hluk z okolních silnic a poskytly tak klidné prostředí. V kontejnerech se nachází malé obchůdky, veřejné wc, přístřešek pro muzikanty či malé divadlo a kavárna. Nachází se zde i jiné prvky se stejnou myšlenkou znovuvyužití a to například hrací plocha z použitých pneumatik, stolky z cívek atd.. Část plochy (více pojímána jako nákupní "ulice")  je pokryta dřevěnými prkny, které přecházejí do travnaté plochy v druhé části.

 

Spolupráce: Petra Neklapilová, Markéta Kubitová

 

--

březen 2017