Brněnské výstaviště

Zpět na přehled projektů | Veřejná soutěž

Tento projekt vznikl na základě vypsání veřejné soutěže městem Brnem. Cílem bylo vytvořit nový konceptuální plán pro unikátní prostor Brněnského výstaviště a přitom respektovat širší souvislosti, jeho funkční využití a ostatní limity, které se na tomto území a v  okolí nachází. 

Po rozsáhlých analýzách jsme se rozhodli rozdělit oblast výstaviště na dvě plochy, jednu uzavřenou a druhou otevřenou. Uzavřená část je určena pro výstavy, koncerty, soutěže apod. (v podstatě nynější běh BVV). Zatímco v otevřené části vzniknou nové kreativní centra ve stávajících pavilonech ve formě tržnice. Tento prostor také zahrnuje čajovnu s kinosálem pro studenty a obklopující veřejné prostory jako odpočinkovou zónu. Okolo celého areálu se vyskytuje cyklistická trasa nadimenzovaná pro různé sportovní aktivity spolu s chodci. Tato stezka prochází i otevřenou částí areálu.

V západní části areálu je vytvořen nový vstupní objekt s přiléhajícími parkovacími domy a parkovištěm. V tomto místě se cyklistická trasa zvedá ve formě mostu, který překlenuje vstupní prostor a tvoří jakousi promenádu v několika místech rozšířenou pro rekreační účely.

Jednou z podmínek soutěže bylo zachování stávajících kapacit pavilonů. S tímto požadavkem zároveň hrál fakt doplnění urbanistické kompozice BVV a proto byl navržen nový pavilon. V jižní části areálu jsou situovány rozsáhlé halové stavby, které jsou určeny jako prostory k pronajímání.
 

Spolupráce: Expo design

 

--

srpen 2017