Autosalon Volkswagen

Zpět na přehled projektů | školní projekt

Projekt se zabývá návrhem budovy pro automobilku Volkswagen, která by zde měla zázemí jak v části prodejní, tak v části servisní. Showroom pro výstavu a prodej nových vozidel pracuje s výhledovými osami z jihu, jelikož z této strany se nachází rušná silniční komunikace a také příjezd návštěvníků na pozemek. Celá hmota prodejních ploch je navržena ve větší světlé výšce, aby dodávali prostoru dostatečnou vzdušnost, kterou každý výstavní prostor nezbytně potřebuje. Servisní část se všemi pracovišti se nachází na severní straně objektu s vjezdy situovanými jak ze severu, tak ze západu. Objekt je řešen jednopodlažně s dispozičně ani konstrukčně nedělenou dispozicí hlavní haly. Konstrukční systém je řešen ocelovými profilovanými rámovými konstrukcemi, které jsou od nosných prvků showroomu oddilatovány a působí jako samostatný celek. Tyto dvě hmoty poté působí společně v jednotě tvaru a návaznosti hmoty. Zároveň však každá vystihuje charakter jejího provozu vhodně zvoleným materiálem a výškovým odsazením. Hlavní prosklená hmota je dále zdůrazněna zastřešením betonovou lomenou skořepinou a přední podporou, která je nadále využitelná jako reklamní poutač a konstrukce pro popínavou zeleň.

 

-----

jaro 2015