Dům Zvoníků

Zpět na přehled projektů | Školní projekt

Tato budova, která se nachází na Václavském náměstí 6 v Olomouci, je historicky propojená s nedalekou katedrálou svatého Václava. Vždy byla využívána k ubytování lidí pracujících v katedrále. Z tohoto důvodu lze na tuto budovu pohlížet také jako na něco posvátného. To byl také jeden z hlavních aspektů navržené rekonstrukce.
Základní koncepcí je zachovat původní konstrukci budovy s krásnými klenutými stropy a silnými zdmi co nejvíce zachovanou a doplnit ji novými povrchovými úpravami a moderními prvky. Součástí návrhu je bezbariérový přístup pro imobilní.
Přízemí poskytuje prostor pro veřejné aktivity, jako jsou zkoušky sboru, skupinová cvičení nebo malé přednášky. V přilehlé místnosti se nalézá knihovna a malá kuchyňka. Druhá polovina přízemí funguje jako pracovna místního faráře. Je rozdělena na jeho kancelář s přístupem na toaletu, místnost pro schůzky s místními obyvateli a místnost pro další pracovníky fary. Jižní centrální atrium lze podle potřeby aktuálního faráře doplnit výtahem.
Účelem druhého patra je ubytovat faráře a jeho případné hosty.

Další součástí tohoto projektu je také návrh systému pro zrakově postižené. Pomáhá jim s orientací po domě a vždy jim dokáže sdělit, v jaké místnosti se nacházejí. Systém je doplněn  mobilní aplikací, která jim pomáhá lépe mu porozumět. Osoba může určit pomocí nohou z malých zaoblených značek na podlaze seskupených do různých vzorů, do jaké místnosti vstupuje, .

__

jaro 2017